De financiën van de stichting

Onze stichting ondersteunt een aantal projecten gericht op scholing in Zuid India. Hiertoe werft de stichting middelen in Nederland. Mensen kunnen elk willekeurig bedrag doneren.

Momenteel lopen er een aantal projecten. Elk project is vooraf gescreend door onze vertegenwoordigers ter plaatse aan de hand van omschreven criteria. Het project heeft een looptijd voor bepaalde tijd waarna de plaatselijke welzijnsorganisatie een nieuwe aanvraag kan doen.

Elke aanvraag wordt beschreven in een projectvoorstel dat aan het bestuur wordt voorgelegd. Naast motivatie en doelen omvat het projectvoorstel ook een gedetailleerde weergave van de besteding der middelen. Naast materiële kosten bevatten deze aanvragen soms ook "salariskosten" voor de ondersteuning ter plaatse. Wij zien erop toe dat het overgrote deel van de verstrekte geldmiddelen besteed worden aan de doelen/doelgroep zelf.

In Nederland worden er door donaties "potjes" gevormd voor de diverse projecten. Een project wordt pas gehonoreerd als de stichting kan instaan voor de kosten van het project voor de gehele looptijd. Als er meer middelen binnenkomen dan nodig voor een project dan worden hiermee projecten verlengd of worden nieuwe, soortgelijke projecten opgestart.

Bestuurlijk kennen wij een zeer lage overhead. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en bezoeken aan de projecten worden uit eigen middelen betaald. De bestuurskosten bestaan voornamelijk uit portikosten voor de verzending van de nieuwsbrief. Daarnaast zijn er minimale kosten voor bijvoorbeeld overschrijvingen en registratie bij de Kamer van Koophandel.

BenG’s future (financial) policy

As we have explained to MERDS (*), our partner in India and our donors and volunteers in the Netherlands, BenG’s fundraising is also influenced by the economic crisis. This becomes clear when we see declining income as from 2009 for popular projects as Cows for Kids (CFK) and the Drop Out Centre (DOC) as well as for new developments as Little Stars Nursery School.

This financial development forced the BenG Board to re-establish a financial policy that is in line with the development of income.

Our principles are still:

 • the ability to guarantee the promises and allowances as described in the MOU’s and for the agreed period;
 • BenG will only start up a project when we can fund it for an agreed period of time, which allows MERDS to work on project conditions in the local setting.
 • BenG will help set up projects, business plans etc. started by local Indian initiatives – with the aim of making local developments less dependent on funding by BenG. MERDS has established some good examples of this strategy, eg. the Government grant for Self Help Groups and granted application with an other Dutch funding agency.

The financial strategy of BenG will be oriented at:

 • look for more “one-time funding” of projects in the proper sense of the word. This means that we will fund projects that are marked with a clear start and end, and will allow a fixed amount.
 • Invest less in going-concern: i.e. cost that returns every month/year and will have a tendency to go up (salaries, rent, electricity etc.)
 • BenG will get back to the “revolving fund” method, eg. investments in social-economic projects in the form of a loan, where the repayment is re-used to start up new projects. For some loans there will be the option of asking a small interest to cover the (administrative) cost of MERDS staff.

An example: Instead of spending the payback money of future Cows-for-Kids projects in Tuition Centers - BenG and MERDS will re-use the available money to set up a new economic activity, be it cows, milk cooperation, tailoring work etc.

The measures that the BenG board proposes will be discussed with MERDS director Chandra Sekaran, with the aim to adjust the project’s set up to local conditions. In short it includes the following measures:

 • shift towards loans (with the option of asking a small interest) and re-use the pay back money for new projects;
 • try to cut down in (avoidable) high cost, e.g. traveling expenses, food, materials…
  • by asking a small contribution of parents or people involved
  • by asking a contribution of Indian (local) well-wishers or donors
  • by getting government aid for school expenses
 • shift towards one-time project investments, e.g building materials, equipment,
 • invest in specific (and successful) short-term projects like the 1-to-1 bursary funds, in order to make sure that funds will be available for the whole period for the students involved.

And of course BenG board members and –volunteers will engage in new and more efficient forms of fund-raising. Because we can – and will do it!