Geschiedenis

De stichting is opgericht op 10 december 1986, onder de naam Stichting Boys en Girls Towns. Voor die tijd brengt Pauline Ruygrok-Homan al jaren het werk van haar broer, Joe Homan, onder de aandacht van de Wassenaarse bevolking en werft hiervoor middelen.

In India houdt Joe Homan zich sinds 1965 bezig met de opvang van kinderen, wezen en halfwezen, die zonder zijn interventie terecht zouden komen in kinderarbeid. Om dit te voorkomen sticht hij kinderdorpen waar de kinderen worden opgevangen. Hier krijgen zij onderdak, voeding en scholing aangeboden. Voor de dagelijkse uitvoering van het project wordt een Indiase NGO opgericht: Boys Town Society.

In de beginjaren komt Joe Homan bijna jaarlijks naar Nederland. Er worden lezingen gehouden op scholen, Rotary Clubs en Lions Clubs en er wordt met succes geld ingezameld, om de kinderdorpen in India te steunen. Het geld komt ten goede aan reparaties van ingestorte waterputten, aankoop van vee, aanplant van bomen, herstel van huisjes en de bouw van een nieuw kinderdorp. Vanaf het begin werkt BenG met individuele sponsoring. Nederlandse donoren kunnen een kind dat wordt opgevangen in één van de kinderdorpen sponsoren en krijgen via correspondentie zicht op de ontwikkeling van "hun" kind.

Begin jaren negentig levert de stichting een bijdrage aan de uitbouw van de infrastructuur van de kinderdorpen. Zo worden er met een grote inzamelingsactie gemeenschapshuizen voor 10 kinderdorpen gefinancierd. En in de dorpen worden zonneboilers geïnstalleerd waardoor men voor het koken niet langer brandhout hoeft te gebruiken.

Sinds half jaren negentig verblijven onze onbezoldigde vrijwilligers en adviseurs Gemma den Boer en Gé Mol zeer regelmatig in India in de nabijheid van onze projecten. Al snel kloppen welzijnsorganisaties in die regio bij ze aan met de vraag om hulp.

Tegelijkertijd ontstaat er binnen het bestuur de wens om meer greep te krijgen op de overhead die op de projecten zit. Er worden rechtstreekse relaties aangegaan met plaatselijke welzijnsorganisaties in India. Afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop de middelen besteed zullen worden. Hierdoor bereiken wij een situatie waarin er nauwelijks geld besteed wordt aan overheadkosten.

Binnen korte tijd worden contacten gelegd met organisaties als MERDS (Cows for Kids, naschoolse opvang en Drop Out Project), MERDS/NPR/Gandhigram (Studiebeurzen voor meiden) en MERDS/DeLaSalle (computer, type en naaicursussen).

Er worden nieuwe projecten opgestart om de diverse doelgroepen aan een beter bestaan te helpen.

De verbreding van activiteiten is ook aanleiding geweest om met een nieuwe naam naar buiten te treden: BenG Projecten. Met het huidige aanbod van scholingsprojecten draagt onze stichting op meerdere fronten actief bij aan de verbetering van de levensomstandigheden van kansarme kinderen en jongeren in Zuid-India.