Organisatie van de stichting

Het bestuur van de Stichting BenG wordt structureel ondersteund door vrijwilligers. De bestuursleden komen minstens vier keer per jaar bijeen om de voortgang van de diverse projecten te bespreken. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen portefeuille. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn er de aandachtsgebieden: fondswerving, public-relations, werving vrijwilligers en contacten in India.

De stichting werkt samen met lokale welzijnsorganisaties in Zuid India. Wij hebben vertegenwoordigers ter plaatse die contact onderhouden met de Indiase projectleiders. Er vindt daar regelmatig telefoon en e-mail verkeer plaats zodat eventuele knelpunten snel kunnen worden opgelost.

In Nederland werft de stichting fondsen voor de diverse projecten. Twee keer per jaar informeert de stichting haar sponsoren, donoren en relaties via een Nieuwsbrief met daarin informatie over lopende projecten en verslagen van vrijwilligers. Daarnaast brengen we onze projecten onder de aandacht door middel van deze website, lezingen, informatiepakketten, rondreizen door onze vertegenwoordigers ter plekke.

Mensen kunnen geld geven voor projecthulp, maar ook individuele sponsoring van "pleegkinderen" behoort tot de mogelijkheden. Bij deze "sponsorkinderen" worden de sponsoren door het kind zelf op de hoogte gehouden van de schoolvorderingen en het leven van alledag in India.

Onze lopende projecten en ook nieuwe projecten worden door ons getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • Het project moet passen binnen de statuten.
  • Het project heeft een zorgvuldig omschreven tijdsduur.
  • Het project is kwalitatief en kwantitatief onderbouwd.
  • De aanvragende welzijnsorganisatie moet inzicht verstrekken in zijn doelen, werkwijze en besteding van de middelen.
  • De aanvrager moet meewerken aan controle op de besteding van de door de stichting verstrekte middelen.
  • De aanvrager moet duidelijk kunnen maken dat weinig of geen geld verloren gaat aan lokale overhead.

Elk project dat wordt aangemeld wordt onderbouwd met een projectvoorstel dat besproken wordt in de bestuursvergadering. Hieraan voorafgaand hebben onze vertegenwoordigers ter plaatse al een vooronderzoek gedaan en hun bevindingen zijn toegevoegd aan het projectvoorstel.

Een project kan pas worden gehonoreerd als duidelijk is dat er financiƫle middelen voorhanden zijn om de uitvoering van het project te garanderen voor de volledige looptijd van het project.

Voor elk project dat goedgekeurd is, wordt een contract opgesteld dat ondertekend wordt door de Stichting BenG en de lokale welzijnsorganisatie. Gedurende de looptijd van het project houdt de lokale organisatie ons periodiek op de hoogte van de voortgang en kan door ons snel ingespeeld worden op knelpunten die mogelijk optreden.

Verder worden de projecten regelmatig bezocht door onze vertegenwoordigers ter plaatse. Zij zijn onze "oren en ogen" ter plaatse. Vanuit hun expertise zijn ze ook uitstekend in staat om onderzoeksvragen te formuleren voor onze vrijwilligers die de projecten bezoeken. Zij zorgen ook voor de begeleiding van de vrijwilligers.