Visie & Doelstelling

De stichting stelt zich tot doel middelen te verwerven en hiermee activiteiten te ontwikkelen om het scholingsniveau van kansarme kinderen in Zuid-India te verhogen. De doelgroep bestaat uit kinderen die met hun families beneden de armoedegrens leven. Scholing is de sleutel voor deze kinderen om te voorzien in hun eigen levensonderhoud en het opbouwen van een menswaardig bestaan.

Werkwijze

De werkwijze van BenG staat voor:

  • een zeer lage overhead, mede doordat de werkzaamheden van alle bestuursleden en medewerkers op vrijwillige basis gedaan worden.
  • vertegenwoordigers ter plaatse, waardoor goede controle en directe communicatie mogelijk is.
  • kleinschalige projecten met een duidelijk omschreven doel en tijdsduur.
  • transparantie: van alle donaties is helder waaraan ze besteed worden.