Cows for Kids

Voor € 500,- investeer je in een Gezinspakket Vee: een koe, een kalf en alle bijkomende kosten van vaccinatie, verzekering ed. Met dit microkrediet verbetert het gezinsinkomen en gaan de kinderen een heel jaar naar school.

Natuurlijk is elk (ander) bedrag ook zeer welkom! Elke euro helpt daar in 10-voud.

Je kunt jouw bijdrage overmaken op ING BAN: NL73 INGB 0000 534 534 (als je het liever per maand betaalt, kun je het periodiek laten overmaken).

Wat is Cows for Kids en hoe werkt het?

Cows for Kids is het succesvolle koeienproject dat BenG vanaf 2004 heeft uitgevoerd in 11 arme plattelandsdorpen rondom Natham in samenwerking met MERDS, onze Indiase NGO. De kern van dit microkrediet project is dat vrouwen via hun zelfhulpgroep (SHG), een lening krijgen om een koe en vrouwelijk kalf te kopen, op voorwaarde dat ze hun kinderen naar school laten gaan. Van de melkopbrengst wordt de lening in 2 à 3 jaar tijd volgens schema terugbetaald. Intussen stijgt het gezinsinkomen, is er betere voeding en geld voor de schoolgaande kinderen, wordt er in de Self Help Group gespaard en verbetert de levensstandaard. Hoewel het extra inkomen voor de vrouwen gedurende het project relatief bescheiden was (250 tot 350 Rs per maand) liep het extra netto inkomen in 10 jaar op van gemiddeld 500 tot 1500 Rs per maand.

Op weg naar de melkplaats - Punnapatty

De deelnemende dorpen

  CfK Dorp Duur microkrediet % terugbetaling
1 Punnapatty 2004 - 2007 72%
2 K. Ayyapatty 2005 - 2008 100%
3 Veerappanayakkanpatty 2007 - 2009 100%
4 Kondayampatty 2007 - 2009 96%
5 Karuthanayakkanpattty 2009 - 2011 100%
6 P. Pudhur 2008 - 2010 100%
7 Sathampadi 2008 - 2010 100%
8 C. Mulaiyur 2008 - 2010 100%
9 Poyyampatty 2010 - 2012 60%
10 Akkaraipatty 2010 - 2012 46%
11 Velayuthampatty 2011 - 2013 96%
12 C. Mulaiyur (2e lening) 2013 - 2015 nog niet bekend

Werkwijze 2004-2014

Self Help Group

MERDS start in alle projectdorpen met een zelfhulpgroep. Er worden 12 gezinnen geselecteerd, waarvan de vrouwen georganiseerd zijn in een Self Help Group (SHG). De vrouwen kiezen een voorzitter en secretaris en leren vergaderen, elementaire administratie en koe-onderhoud. Ze sparen wekelijks een klein bedrag, zodat ze als collectief een bankrekening kunnen openen. En zij tekenen het contract van de lening.

De Self Help Group van Kondayampatty

Dankzij een microkrediet van BenG komt een gezin in het bezit van twee koeien en twee vrouwelijke kalveren. De opbrengst van de melk wordt ingezet voor aflossing van de renteloze lening in een periode van circa twee tot drie jaar, onderhoud van de koe, schoolgeld, leermiddelen voor de kinderen en verbetering van het gezinsinkomen. In India halen arme gezinnen hun kinderen rond het tiende levensjaar vaak van school omdat hun scholing duurder wordt en de kinderen bij kunnen dragen aan het gezinsinkomen. Vooral meisjes, kinderen met een zieke vader en weeskinderen worden slachtoffer van kinderarbeid. Cows for Kids helpt een einde te maken aan deze kinderarbeid.

Koeien en kalfjes

Elk gezin leent geld en koopt 1 koe en 1 vrouwelijk kalf; met een tussenpoos van 8 à 12 maanden kan men met een tweede lening nog een koe en kalf kopen. De vrouwen komen 2x per dag op het dorpsplein samen, waar hun koeien worden gemolken. Er wordt regelmatig vergaderd over de ontwikkelingen in het gezin, de terugbetaling, de kwaliteit en prijs van de melk, de inseminatie conform schema, etc.

Tussen 2004 en 2014

135 gezinnen kochten
245 koeien en kalveren
Prijs per koe liep op van
Rs. 10.000 tot Rs. 30.000
Melkprijs per liter liep op van
9,5 tot 23 Rs.

De BenG voorwaarde: Kids naar school!!

In India halen arme gezinnen noodgedwongen hun kinderen van school als hun scholing te duur wordt; deze kinderen gaan dan bijdragen aan het gezinsinkomen.

Het koeienproject zorgt er tweeledig voor dat kinderen naar school gaan: het gezin heeft meer geld voor leermiddelen en schoolgeld en is minder geneigd kinderen thuis te houden. BenG heeft (tot 2013) in de deelnemende dorpen Tuition Centres opgezet, waardoor (aanvullend) onderwijs gegarandeerd werd.

De terugbetaalde lening werd in de eerste elf CFK dorpen nl. opnieuw ingezet voor het runnen van Tuition Centres, waar elke dag naschoolse opvang, bijles en huiswerk-begeleiding werd gegeven. Deelname was gratis – en verplicht – voor de CFK kinderen. Door de naschoolse opvang verbeterde de schoolprestaties van deze kinderen en kregen ze meer zelfvertrouwen.

Daarnaast draaiden er een aantal jaren acht extra TC’s in andere dorpen.

Een hoop geleerd

19 Tuition Centres
328 CFK- kinderen (179 meisjes en 149 jongens)
200+ dorpskinderen die ook meededen
part-time werk voor 19 gekwalificeerde leerkrachten

Financieel plaatje

De dorpen betaalden gemiddeld 86% van de verstrekte – tot 2014 nog renteloze – lening terug. Acht dorpen betaalden 100% terug. In drie dorpen lukte dat slechts ten dele. Punnapatty (72%) werd indertijd getroffen door een overstroming waarbij enkele koeien verdronken. Het dorp had toen nog geen brug en kon de melk dus niet aan de corporatie leveren. In Poyyampatty (60%) brak de blauwe tongenziekte uit, met als gevolg dat de melk productie (en dus het inkomen) volledig stopte. Er gingen in totaal 12 koeien/kalveren dood en de koeien die het overleefden konden niet verkocht worden als vleeskoe.

In Akarapatty (46%) namen negen gezinnen deel, maar al snel verhuisden drie gezinnen en verkochten hun koeien. De samenwerking in de SHG haperde en de terugbetaling stokte en stopte.

Deze dochters studeerden voor 12th standard en docente Engels

De Kracht van CFK

Niet alleen verbetert het gezinsinkomen – de deelnemende vrouwen worden zelfstandiger en zelfbewuster, en leren de basis-vaardigheden (vergaderen, samenwerken, sparen en boekhouden).

Het (verplicht) deelnemen aan de Tuition Centres zorgde voor continuïteit en langere schooldeelname, waarbij kinderen tot 10th of zelfs 12th standard op school blijven, d.w.z. tot hun 15e à 17e jaar. Met name voor meisjes biedt het doorleren tot 12th standard een opstap naar een vervolgstudie op College of Universiteit – of een beroepsopleiding.

Het geld van terugbetaalde leningen werd tot 2013 opnieuw ingezet voor de financiering van de Tuition Centres, en daarnaast voor de Naai- en Computercursus die in het Drop Out Centre in Natham wordt gegeven. Vanaf 2014 is er onvoldoende budget om deze projecten voort te zetten.

Cows for Kids nieuwe stijl (2014 -2015)

C. Mulaiyur start een tweede CFK project

Eind 2013 had BenG weer voldoende geld om een nieuw project te starten. In Chinna Mulaiyur kregen 12 gezinnen – voor de tweede keer – een lening om koeien te kopen. De meeste gezinnen hadden al een koe/en kalf. Aangezien dit dorp in de eerste CFK ronde heel goed had (samen)gewerkt werd een lening van 360.000Rs verstrekt (30.000 RS per koe). De gezinnen betalen de lening in 24 maanden af en betalen 6% opslag (150Rs per maand), zodat de bijkomende kosten voor verzekering, veearts en oormerken gedekt zijn.

Het Tuition Centre wordt, als er voldoende animo is, op eigen kosten van de deelnemers opgezet.

Een ruime stal, hooiberg en centrale melkplaats. Bijna NL!

Een coöperatief dorp

In dit dorp is mr. Mani de drijvende kracht achter het succes. Hij kan lezen, schrijven en onderhandelen met de melk corporatie.

Mr. Mani verzamelt de melk van C. Mulaiyur en omliggende dorpen

De CFK families hebben gezamenlijk een stal gebouwd, grasland bewerkt, een hooistapel aangelegd en de waterpomp verbeterd. C. Mulaiyur is het eerste dorp die de middle man uit de productieketen heeft geschrapt, waardoor ze kosten voor deze tussenpersoon uitsparen en rechtstreeks aan de melk corporatie leveren. Het dorp fungeert ook als melk-verzamelpunt voor omliggende dorpen en regelt het afleveren aan de melkfabriek. Dit levert op dit moment (nov.2014) een gunstige melkprijs van 28 Rs per liter, terwijl dat voorheen 23Rs per liter was. Het lijkt weinig maar met de melk van 12 koeien met totaal plm. 100 liter per dag levert dit de groep een extra opbrengst van zo’n 15.000Rs per maand.

Financieel plaatje

C. Mulaiyur betaalt tot nu toe 100% op tijd terug. De 6% opslag wordt benut voor de startkosten (verzekering en veearts), de projectbegeleiding en onvoorziene gebeurtenissen. Na 2015 – of zoveel eerder als de gelegenheid zich voordoet – zal BenG de terugbetaalde gelden herinvesteren in een volgend CFK dorp of een vergelijkbare Social Business.