Het studiebeurzenproject

Voor € 100 per half jaar kan een slimme meid een studiebeurs ontvangen.

Natuurlijk is elk (ander) bedrag ook zeer welkom! Elke euro helpt daar in 10-voud.

Je kunt jouw bijdrage overmaken op ING BAN: NL73 INGB 0000 534 534 (als je het liever per maand betaalt, kun je het periodiek laten overmaken).

Voor talentvolle en gemotiveerde studenten uit arme families is het vaak moeilijk om na de middelbare school een vervolgopleiding te starten. De familie heeft onvoldoende middelen zodat hun kinderen niet door kunnen studeren en daardoor in lager betaalde banen terecht komen.

BenG wil talentvolle jongeren ondersteunen met een jaarlijkse studiebeurs voor de duur van de studie. Sponsors kunnen een student "adopteren" en zo bijdragen aan de verdere ontwikkeling en het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt.

Hoe werkt het?

We gaan uit van de student zelf. We kijken naar de resultaten van de vooropleiding, de ambities en mogelijkheden. Ook zoeken we de student thuis op; het is in India belangrijk dat de familie achter de keuze tot doorstuderen staat. Afhankelijk van de wens en capaciteit van de student kan het gaan om een vaktechnische opleiding, een bachelor, master of zelfs PhD op de universiteit. We sponsoren alleen studies van officieel erkende opleidingsinstituten.

Van de studenten die voor sponsoring in aanmerking komen, wordt een "lifehistory" gemaakt, zodat je als sponsor kunt lezen uit welke familie de student afkomstig is, welke opleiding al is afgerond en welke studie de student wil gaan volgen. Als sponsor betaal je €200,- per jaar voor de duur van de studie. Jaarlijks wordt je als sponsor op de hoogte gehouden door middel van rapportage aangaande de door jou gesponsorde student.

Onze NGO ter plekke selecteert de studenten en houdt contact met ze. De NGO verzorgt ook extra lessen voor Engels en tevens computerlessen, zodat de student ook zelf contact met jou als sponsor kan onderhouden.

Wie kan sponsoren?

Je kunt als individu/gezin een student adopteren, ook kunnen scholen bijvoorbeeld met een klas een student adopteren. BenG werkt veel met vrijwilligers, deze zullen de studenten regelmatig bezoeken en verslagen maken. In de nieuwsbrief, die tweemaal per jaar uitkomt, wordt de voortgang van de projecten beschreven. Zo blijf je op de hoogte.

Indien je besluit een student te sponsoren stuurt BenG een lifehistory, met de gegevens en foto’s van de betreffende student. Je bepaalt op dat moment of je de student wil sponsoren en tekent een contract waarin je aangeeft jaarlijks 220 euro te storten voor de duur van de studie.

Meer informatie is op te vragen via ons secretariaat.

Hiermee geef je een ambitieuze jongeren meer kans op een betere toekomst!

Naast de bijdrage voor individuele sponsoring, is iedere bijdrage voor het studiebeurzenproject natuurlijk welkom! Je kunt dit project steunen door een bijdrage over te maken t.n.v. BenG Projecten op NL73 INGB 0000 534 534  tnv BenG in Utrecht. Vermeld bij je betaling 'Studiebeurzen' en als je wil weten of de bijdrage in goede staat ontvangen is, stuur ons dan een email met je gegevens. Wij willen je ook in de toekomst graag op de hoogte houden van de voortgang van onze projecten.

Lees de meest actuele informatie over onze projecten in de nieuwsbrieven of de verslagen